przestrzenny wymiar informacji

Technologia Xaris

Technologia Xaris

Xaris to nowoczesna technologia GIS funkcjonująca w oparciu o przestrzenną bazę danych, dedykowana dla przedsiębiorstw i jednostek zarządzających danymi przestrzennymi. Tworzy jednolitą platformę integrującą dane przestrzenne i opisowe dostarczając narzedzia przechowywania, zarządzania, edycji oraz publikowania danych przestrzennych. XARIS oferuje także gotowe skonfigurowane modele danych odpowiadające potrzebom poszczególnych branż.

Podstawowym argumentem przemawiającym za zastosowaniem technologii Xaris jest jej otwartość na integrację z innymi systemami. Kluczową rolę w obszarze zarządzania informacją odgrywa otwarty standard zapisu danych.

Kontrola topologii, "ciągłość" danych przestrzennych i wygodna nawigacja, skalowalność i modularność rozwiązania oraz zorientowanie obiektowe w szczególności predestynują ją do zastosowań branżowych.

Podstawowe elementy technologii Xaris

 • XARIS DB - dedykowana struktura danych przestrzennych
 • XARIS ETL - narzędzia zasilania wsadowego
 • XARIS MODELER - narzędzie modelowania struktur danych
 • XARIS DATA INTERACE - interfejs do baz danych przestrzennych
 • XARIS USER INTERFACE - interfejs użytkownika w zdefiniowanym środowisku graficznym
 • XARIS DESKTOP - zestaw narzędzi dla środowisk desktop GIS
 • XARIS NAVIGATOR - zestaw narzedzi przeglądarkowych w środowisku desktopowym GIS
 • XARIS WEBVIEW - zestaw narzedzi do budowania geoportali webowych


Specyficzne cechy środowiska Xaris

 • Obsługa i transformacja międzyukładowa zasobów mapowych dla wszystkich układów definiowanych przez EPSG (zarówno po stronie bazy jaki środowiska graficznego)
 • Gotowość do obsługi danych przestrzennych wg nowej ustawy IIP (Infrastrukturze Informacji Przestrzennej; transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE))
 • Prosty i szybki dostęp do danych przestrzennych
 • Resymbolizacja graficzną zasobu na żądanie
 • Szeroki wachlarz zapytań przestrzennych (również po stronie bazy danych)
 • Nowoczesny i ergonomiczny interfejs użytkownika
 • Wygodne przeszukiwanie danych
 • Elastyczne modelowania dowolnie skomplikowanych struktur danych