przestrzenny wymiar informacji

Branże

TEKLA NIS

Tekla NIS (Network Information System) to system informacji technicznej o sieciach ciepłowniczych dla nowoczesnych zakładów ciepłowniczych, zawierający m.in.:

 • funkcje i narzędzia systemu informacji przestrzennej, 
 • zaawansowany system zarządzania pracą sieci wspomagający bieżącą eksploatację sieci ciepłowniczej
 • pełny zestaw narzędzi używanych w planowaniu, budowie i utrzymaniu sieci ciepłowniczej, 
 • zintegrowany moduł analiz

System wspomaga główne procesy w dystrybucji energi cieplnej (m.in. przesyłanie energii z monitorowaniem sieci w czasie rzeczywistym, planowanie i przeprowadzanie inwestycji sieciowych, udzielanie pomocy technicznej odbiorcom).

Tekla NIS wspiera cały cykl eksploatacji sieci ciepłowniczych i stanowi najbardziej zaawansowany pakiet aplikacji w branży.


Wspierane procesy

 • Tworzenie modelu sieci wraz z jej reprezentacją graficzną oraz parametrami technicznymi
 • Zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym w rejonach dystrybucji
 • Planowanie konserwacji sieci wraz z zarządzaniem zleconymi zadaniami i lokalizowaniem zespołów roboczych
 • Monitorowanie i prezentacja aktualnego stanu sieci oraz zarządzanie pracami eksploatacyjnymi i awariami
 • Wymiana danych z systemami bilingowymi i/lub automatyczny odczyt liczników
 • Wykonywanie obliczeń i analiz sieci 
 • Planowanie budowy/rozbudowy sieci wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi inwestycji
 • Kompleksowa obsługa klientów


Korzyści

 • Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • Zestaw funkcji niezbędnych do planowania, budowy, utrzymania i rozwoju sieci
 • Zaawansowane wsparcie cyklu życia sieci i procesów biznesowych
 • Kompletny model sieci ciepłowniczej wspierający zadania zakładu ciepłowniczego
 • Wparcie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci ciepłowniczej
 • Zaawansowane analizy tematyczno - statystyczne
 • Możliwość pracy poprzez urządzenia mobilne (np. publikator web wraz z wykonywaniem analiz tematyczno-statystycznych w przeglądarkach)
 • Ocena rzeczywistego stanu sieci wraz z monitoringiem ciśnienia
 • Zarządzanie awariami wraz ze wsparciem informowania odbiorców
 • Efektywna współpraca z innymi systemami poprzez interface COM
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa
 • Pełna inwentaryzacja majątku sieciowego