przestrzenny wymiar informacji

Branże

TEKLA NIS

Tekla NIS (Network Information System) to system informacji technicznej o sieciach elektroenergetycznych dla nowoczesnych zakładów energetycznych, zawierający m.in.:

 • funkcje i narzędzia systemu informacji przestrzennej, 
 • zaawansowany system zarządzania pracą sieci wspomagający bieżącą eksploatację sieci w rejonach dystrybucji,
 • pełny zestaw narzędzi używanych w planowaniu, budowie i utrzymaniu sieci, umożliwiających także pracę mobilną,
 • zintegrowany moduł analizy mocy.

System wspomaga zarówno główne procesy w dystrybucji energii elektrycznej (m.in. przesyłanie energii z monitorowaniem sieci w czasie rzeczywistym, planowanie i przeprowadzanie inwestycji sieciowych, udzielanie pomocy technicznej odbiorcom), jak również rozwój sieci inteligentnych.

Tekla NIS wspiera cały cykl eksploatacji sieci energetycznych i stanowi najbardziej zaawansowany pakiet aplikacji w branży. Jest liderem w Skandynawii, jednym z najbardziej rozwiniętych rynków dystrybucji energii elektrycznej. Z rozwiązań Tekla NIS korzysta prawie 100 przedsiębiorstw. 


Wspierane procesy

 • Tworzenie modelu sieci wraz z jej reprezentacją graficzną oraz parametrami technicznymi
 • Zarządzanie siecią w czasie rzeczywistym w rejonach dystrybucji ruchu
 • Planowanie konserwacji sieci wraz z zarządzaniem zleconymi zadaniami i lokalizowaniem zespołów roboczych
 • Monitorowanie i prezentacja aktualnego stanu sieci oraz zarządzanie pracami eksploatacyjnymi i awariami
 • Automatyczne tworzenie przekrojów tras kablowych
 • Wymiana danych z systemami bilingowymi i/lub automatyczny odczyt liczników
 • Wykonywanie obliczeń i analiz obciążeniowych dla sieci
 • Planowanie krótkoterminowe i strategiczne budowy/rozbudowy sieci wraz z analizami techniczno-ekonomicznymi inwestycji
 • Wieloaspektowe (m.in. niezawodność, awaryjność) analizowanie pracy sieci 
 • Kompleksowa obsługa klientów


Korzyści

 • Inwentaryzacja i paszportyzacja majątku sieciowego dla wielu zastosowań
 • Zestaw funkcji niezbędnych do planowania, budowy, utrzymania i rozwoju sieci
 • Zaawansowane wsparcie cyklu życia sieci i procesów biznesowych w spółkach dystrybucyjnych
 • Kompletny model dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej wspierający zadania zakładu energetycznego
 • Wparcie wszystkich procesów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem sieci dystrybucyjnej
 • Zaawansowane analizy tematyczno - statystyczne
 • Możliwość pracy poprzez urządzenia mobilne (np. publikator web wraz z wykonywaniem analiz tematyczno-statystycznych w przeglądarkach)
 • Ocena rzeczywistego stanu sieci wraz z monitoringiem napięcia
 • Zarządzanie awariami wraz ze wsparciem informowania odbiorców
 • Efektywna współpraca z innymi systemami poprzez interface COM
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej firm dystrybucyjnych
 • Wsparcie rozwoju generacji rozproszonej
 • Budowanie  nowoczesnych  mechanizmów kontroli popytu
 • Zwiększenie jakości procesu dystrybucji energii
 • Poprawa satysfakcji klientów (odbiorców)

 

Galeria