Zakłady

Rozbudowana infrastruktura zakładu przemysłowego to zbiór wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane i opisane. Efektywne zarządzanie i ewidencja majątku są możliwe tylko przy użyciu dedykowanych systemów informatycznych. Pomagamy przedsiębiorstwom przemysłowym we wdrażaniu rozwiązań wspierających zarządzanie procesami związanymi z infrastrukturą zakładu, zagospodarowaniem przestrzennym, dokumentacją geodezyjną, kartograficzną i techniczną. W wyniku tych działań gromadzone są spójne i kompletne informacje umożliwiające efektywniejsze zarządzanie przedsiębiorstwem.

wspierane obszary

Opracowanie Danych

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system w dane, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

Ewidencja Infrastruktury

System informacji o terenie przemysłowym obejmuje swym zasięgiem: opis elementów przestrzeni (m.in. nieruchomości, zagospodarowanie terenu, infrastruktura technicznego uzbrojenia terenu), kontrolę procesów (m.in. realizacja planów zagospodarowania przestrzennego, rekultywacja terenów w strefach ochronnych, zarządzanie dokumentacją geodezyjną i kartograficzną oraz techniczną, procesy projektowe i inwestycyjne), opis i monitorowanie zjawisk (m.in. oddziaływanie zakładu na środowisko, monitoring zmian ekoprzestrzeni).

Ewidencja Nieruchomości

System ewidencji nieruchomości umożliwia gromadzenie w jednej bazie danych informacji dotyczących nieruchomości w strukturze zintegrowanej graficzno–opisowej bazy. Moduł edycyjny zapewnia zasilanie bazy danych z różnych źródeł, w tym dokumentacji projektowej zapisanej w różnych formatach. Rozwiązanie umożliwia także transformację informacji zgromadzonych w bazie danych z różnych układów współrzędnych. System zapewnia wygenerowanie geometrii wszystkich działek będących we władaniu przedsiębiorstwa.

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Rozwiązanie integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiortwa, tworząc centralne repozytorium danych. RDT to podstawowe narzędzie zbierające i katalogujące wszelkie dane wykorzystywane następnie w procesie inwentaryzacji i ewidencji infrastruktury zakładu.

Plany Operacyjno-Ratownicze

Cyfrowe plany operacyjno-ratownicze są osadzone w strukturze mapy cyfrowej istniejącej w zasobach zakładu. Postać elektroniczna rozwiązania stanowi jedną z warstw tematycznych prowadzonej mapy cyfrowej zakładu.

DOŚWIADCZENIE

  • Mapa dla Zakładów Azotowych w Tarnowie

  • Cyfrowy plan operacyjno-ratowniczy dla PCC Rokita

  • System Informacji o Budynkach dla WZK „Victoria" Wałbrzych
    Numeryczna mapa zasadnicza w KGHM O/HM Głogów

  • PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Turów – System Mapy Numerycznej