Biura

Wspieramy biura geodezyjne, projektowe, urbanistyczne oraz geologiczne w zakresie dostarczania narzędzi do tworzenia dokumentacji projektowej, geodezyjnej, kartograficznej i technicznej. Oferowane rozwiązania stanowią standardy w wielu branżach. Są także wykorzystywane przez zarządców infrastruktury i przestrzeni, dla których projekty zostały opracowane.

Oprócz rozwiązań zapewniamy również wszechstronne doradztwo, szkolenia i specjalistyczne narzędzia w powyższym zakresie.

wspierane obszary

Modele miast 3D

Tworzenie i generowanie obiektów 3D na potrzeby projektowania staje się coraz bardziej powszechne. Coraz więcej danych otwartych jest do wykorzystania bezpłatnie przez projektantów Jednak bez użycia specjalistycznych, a więc dedykowanych aplikacji, stworzenie infrastruktury danych przestrzennych 3D nie jest możliwe. Więcej na stronie smart3Dcity.pl

Walidacja i kontrola danych CAD/GIS

Wymiana plików projektowych z otoczeniem firmy wymaga ustalenia pewnego minimalnego standardu oraz egzekwowania go przy obustronnej interoperacyjności. Tworzymy i wdrażamy razem z użytkownikami proste w użyciu narzędzia kontroli ustalonego standardu danych projektowych. Wynikiem działania aplikacji webowej jest raport rozbieżności ze wzorcowym modelem (zwykle plik Excel) oraz plik z prezentacją graficzną różnic (zwykle plik DWG/DGN/shp). Aplikacje są tworzone lub dostosowywane wg specyfikacji klienta. Więcej na stronie fme.shh.pl

Narzędzia do tworzenia Map i Danych GIS

Platforma Bentley MAP/OpenCities MAP została zaprojektowana dla firm, które opracowują dane przestrzenne lub zarządzają nimi. Przy pomocy narzędzia Bentley MAP można zintegrować następujące elementy: geometrię, symbologię, atrybuty i metody kładzenia obiektu, inne źródła danych czy zasoby plikowe. Platforma Bentley MAP jest dedykowana także dla programistów chcących tworzyć niezależne aplikacje. Oferuje ona wiele funkcjonalności najnowszych rozwiązań dziedzinowych w pojedynczym, ekonomicznym produkcie. Więcej na stronie dot. Bentley Map

Narzędzia do Projektowania Infrastruktury Drogowej

Bentley OpenRoads Designer/PowerCivil jest połączeniem platformy graficznej CAD (MicroStation) oraz specjalistycznych narzędzi do projektowania dróg (opartych na oprogramowaniu Bentley InRoads Suite). Posiada wbudowane narzędzia do tworzenia, edycji projektów dróg, modelowania instalacji burzowych i sanitarnych oraz zaawansowane funkcje związane z projektowaniem zagospodarowania i ukształtowania terenu. Więcej na stronie dot. Bentley OpenRoads Designer.

Narzędzia do Projektowanie Infrastruktury Szynowej

Rozwiązania OpenRail Designer i Bentley RailTrack  obejmują cały cykl życia – poczynając od gromadzenia danych, przez projektowanie i utrzymanie, na planowaniu realizacji inwestycji szynowych kończąc. Systemy służą do projektowania nowych i przebudowy istniejących linii kolejowych. Pozwalają one na innowacyjne projektowanie w oparciu o obiektowe i parametryczne modelowanie 3D. Zawierają elementy BIM. Więcej na stronie dot. Bentley PowerRail Track.

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiortwa, tworząc centralne repozytorium danych. RDT to podstawowe narzędzie zbierające i katalogujące wszelkie dane wykorzystywane następnie w procesie paszportyzacji.

Projekty Górnicze i Geologiczne

Oprogramowanie PowerCivil, łącząc w sobie cechy użytkowe oprogramowania typu CAD z funkcjonalnością narzędzi do projektowania przestrzennego, stanowić może istotne wsparcie dla geologa m.in. przy tworzeniu i weryfikacji modelu strukturalnego złoża. W przypadku złóż o niewielkiej zmienności jakości kopaliny, możliwości analityczne i raportujące pozwalają również na wykorzystanie oprogramowania do bieżącego rozliczania gospodarki złożem.

Planowanie Przestrzenne

Oferujemy aplikacje dedykowane dla planistów przestrzennych oraz wydziałów planowania przestrzennego miast i gmin. Oprogramowanie służy do tworzenia załączników graficznych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w powiązaniu z tekstem uchwały. Aplikacja pozwala na zarządzanie planami, tworzenie wyrysów i wypisów w prosty sposób. Narzędzie wprowadza do procesu planowania przestrzennego standaryzację, ujednolicając strukturę zapisu graficznej części planów.

Opracowanie Danych

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w opracowywaniu danych geodezyjnych, przestrzennych i branżowych. W krótkim czasie jesteśmy w stanie opracować dane potrzebne do projektowania, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji. Jesteśmy przygotowani zarówno do wykonania podstawowych zadań, jak: skanowanie i kalibracja map, jak również do organizacji skomplikowanych procesów archiwizacji dokumentów wraz z ich parametryzacją aż do ewidencji infrastruktury oraz uzbrojenia technicznego.