Górnictwo

Potencjał naszych rozwiązań dla górnictwa odzwierciedla gromadzoną przez lata wiedzę o procesach zachodzących w tym obszarze gospodarki. Zrealizowaliśmy wiele projektów z zakresu górnictwa, w tym miernictwa górniczego, monitorowania deformacji terenu, geologii i eksploatacji złoża oraz zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa.

Wspieramy przemysł wydobywczy w tworzeniu i wdrażaniu dedykowanych narzędzi – baz danych geologicznych i mierniczych, rozwiązań wspomagających tworzenie modeli złoża, modułów obliczeniowych i graficznych (w tym planowanie i rozliczanie wydobycia) oraz systemów do raportowania pomiędzy różnymi szczeblami organizacji. Zastosowanie naszych systemów w istotny sposób wpływa na zwiększenie wydajności pracy oraz usprawnienie zarządzania w zakładach górniczych.

wspierane obszary

Monitoring Deformacji Powierzchni

Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisy wykonawcze narzucają na przedsiębiorstwa górnicze wymogi prognozowania, pomiaru, analizy oraz przeciwdziałania ujemnym wpływom eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu. W celu skutecznego rejestrowania, monitorowania i analizy wpływów eksploatacji górniczej na terenie górniczym stworzyliśmy moduł gromadzenia i opracowywania wyników pomiarów deformacji powierzchni – Moduł Pomiarów Deformacji Powierzchni (MPDP).

Mapy Górnicze

Przedsiębiorstwa górnicze od wielu lat gromadzą dokumentację mierniczo-geologiczną w formie cyfrowej. W większości przypadków są to jednak mapy będące wyłącznie zbiorem elementów wektorowych (punktów, linii oraz poligonów), niezwiązanych relacjami przestrzennymi oraz nieposiadających atrybutów opisowych. Obiektowa mapa górnicza jest technologią, która tworzy nową jakość w opracowaniach mierniczo-geologicznych.

Dane Geologiczne i Hydrogeologiczne

Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych to narzędzia wspierające użytkownika w kompleksowym gromadzeniu danych geologicznych, hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich. Rozwiązania pomagają w uporządkowaniu i standaryzacji gromadzenia danych oraz raportowania wyników. Skracają czas między zebraniem danych a ich analizą.

Modele Przestrzenne Złóż

Oferowane rozwiązania dotyczące budowy i prowadzenia przestrzennego modelu złoża są unikalne w skali kraju poprzez połączenie naszej wiedzy i doświadczenia w branży górniczej z potencjałem informatycznym. Poza środowiskiem graficznym, powszechnie stosowanym w procesie modelowania złóż szeroko wykorzystujemy bowiem technologie bazodanowe oraz odpowiednio przygotowane materiały archiwalne. Jednocześnie od początku modelowania struktury złoża staramy się prowadzić prace w taki sposób aby dane wykorzystane w trakcie budowy modelu zasilały istniejącą bądź budowaną równolegle bazę danych geologicznych.

Planowanie i Rozliczanie Eksploatacji Złoża

Jednym z najważniejszych procesów związanych z zagospodarowaniem złoża kopaliny jest planowanie i rozliczanie eksploatacji. Efektywność w realizacji tego procesu wpływa bezpośrednio na koszt produkcji kopaliny, a co za tym idzie efektywność całego biznesu. Głównym celem proponowanego przez nas rozwiązania w tym obszarze jest utworzenie narzędzi informatycznych służących optymalizacji planowania i bieżącego rozliczania eksploatacji złoża z wykorzystaniem elementów modelu jakościowego zbudowanego w oparciu o dane opróbowania złoża – Bazy Danych Geologicznych i Hydrogeologicznych.

Analityka i Raportowanie

Oferujemy kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych oparty na technologii Business Intelligence. Opracowany został w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz biznesowych oraz dostępu do kluczowych a zarazem aktualnych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. System stanowi zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).

Dokumentacja Zakładu Górniczego

Repozytorium Dokumentacji Technicznej (RDT) stanowi unikalne rozwiązanie integrujące w jednorodnym środowisku bazodanowym całość dokumentacji związanej z działalnością biznesową zakładów górniczych. System gromadzi m.in.: dokumentację koncesyjną, projekty zagospodarowania złoża, plany ruchu zakładów górniczych, dokumentację bilansową zasobów kopalin i wód podziemnych. Bardzo istotną funkcjonalnością RDT jest możliwość obsługi odniesienia przestrzennego dla każdego z gromadzonych dokumentów.

Wykorzystanie danych LiDAR

Algorytmy i narzędzia specjalistyczne z zakresu klasyfikacji, detekcji i obiektowania danych górniczych na podstawie pomiarów skaningu laserowego

Opracowanie Danych

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. Dzięki praktyce jesteśmy w stanie zarówno zweryfikować, jak i zasilić system danymi, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji oraz kompetencje merytoryczne niezbędne przy prawidłowym zdefiniowaniu zasad weryfikacji danych.

DOŚWIADCZENIE

  • System Zarządzania Eksploatacją Złoża w KGHM Polska Miedź S.A.
  • Utworzenie Numerycznej Bazy Danych Geologicznych w KGHM Polska Miedź S.A. wraz z zasileniem informacjami dot. opróbowania złoża
  • Standaryzacja i aktualizacja map powierzchni terenów górniczych w KHW S.A.
  • Moduł pomiarów geodezyjnych deformacji powierzchni w KGHM O/ZG Polkowice-Sieroszowice
  • Cykl szkoleń dla KGHM Polska Miedź S.A. i KHW S.A. w zakresie środowiska graficznego Bentley Systems