Sieci

Przedsiębiorstwa sieciowe posiadają rozbudowaną infrastrukturę sieci dystrybucji o strategicznym znaczeniu. Sieć jest zbiorem wielu urządzeń i obiektów, które muszą być odpowiednio zinwentaryzowane, a informacja o nich udostępniana w postaci wygodnej w codziennej pracy. Oferowane rozwiązania obejmują szerokie spektrum zastosowań w firmach dystrybucyjnych – od inwentaryzacji danych o infrastrukturze, poprzez procesy eksploatacji, planowania i utrzymania sieci, do zagadnień związanych z jej rozwojem. Systemy gromadzą spójną i kompletną wiedzę, wspomagając tym samym efektywniejsze zarządzanie infrastrukturą przedsiębiorstwa.

wspierane obszary

Geoportal informacji o sieciach

Narzędzie webowe dostępu do bazy informacji o sieciach. Posiada szereg narzędzi analityczno-raportowych pozwalających na układanie dowolnych kompozycji mapowych oraz tworzenia zapytań i zestawień. Geoportal oparty jest o standardy usług sieciowych OGC WMS/WMS.
Więcej na xaris.shh.pl

Zarządzanie Infrastrukturą Sieciową

System XARIS wspiera procesy planowania, eksploatacji i utrzymania sieci. Rozwiązanie gromadzi najbardziej aktualne, kompletne i spójne informacje, umożliwiając tym samym efektywne zarządzanie infrastrukturą sieciową przedsiębiorstwa. Umożliwia modelowanie obiektów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, kompleksową obsługę danych (tj. gromadzenie najbardziej aktualnych informacji oraz ich przetwarzanie, analizowanie i archiwizowanie). Więcej na xaris.shh.pl

Modele 3D infrastruktury sieciowej

Dla zarządców sieci wykonujemy modele 3D przebiegu infrastruktury podziemnej oraz innych zjawisk towarzyszących.
Modele 3D sieci Wodociągowo-kanalizacyjnej służą jako wsad do narzędzi hydraulicznego modelowania sieci.

Kokpity analityczne

Systemy GIS wymagają często także narzędzi analitycznych, prezentujących syntetycznie zabrane dane z różnych systemów dziedzinowych z otoczenia. Obserwacja dużej ilości danych w narzędziu analitycznym dzięki syntetycznemu podejściu i wydzieleniu kluczowych wskaźników (KPI) pozwala na szybsze raportowanie oraz efektywniejsze zarządzanie obszarem.

Analityka i Raportowanie

Oferujemy kompleksowy i zintegrowany zestaw narzędzi analitycznych, opracowany w celu zapewnienia jak największej grupie użytkowników wglądu w wyniki analiz biznesowych oraz dostępu do aktualnych oraz kluczowych informacji za pośrednictwem interfejsu internetowego. System to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów.

Repozytorium Dokumentacji Technicznej

Rozwiązanie integruje w jednorodnym środowisku całość dokumentacji przestrzennej i nieprzestrzennej przedsiębiorstwa, tworząc centralne repozytorium danych. RDT to podstawowe narzędzie zbierające i katalogujące wszelkie dane wykorzystywane następnie w procesie paszportyzacji. Ponadto narzędzie umożliwia gromadzenie informacji nieformalnych czy niepisanych, a dotyczących dokumentacji czy elementów technicznych poprzez ich dołączanie do poszczególnych elementów w postaci notatek, zapytań i odpowiedzi.

Prognozowanie zużycia

Oferujemy kompleksowy zestaw narzędzi, opracowany w celu zapewnienia długoterminowego oraz efektywnego prognozowania zapotrzebowania na usługi przesyłowe paliwa gazowego. System to zintegrowany pakiet, którego składniki korzystają z wielu wspólnych mechanizmów (m.in. architektury usługowej, analitycznej i obliczeniowej, dostępu do danych, usług zarządzania metadanymi, semantycznego modelu biznesowego, modelu zabezpieczeń, preferencji użytkowników, narzędzi administracyjnych).

Obsługa zasobów mapowych

Ułatwiamy zorganizowanie zarządzania i udostępniania dokumentacji mapowej w przedsiębiorstwie. Nasze rozwiązanie pozwala na przeglądanie zgromadzonych danych, występujących w formatach rastrowych, wektorowych czy przechowywanych w bazie danych. Jest jednolitym źródłem informacji dla wszystkich oddziałów przedsiębiorstwa używających zasobów mapowych. Aplikacja pozwala na przeglądanie i drukowanie numerycznej mapy zasadniczej generowanej wprost z bazy danych, podłączanie innych map wektorowych i plików rastrowych oraz serwisów WMS.

Zasilanie systemów w dane

Posiadamy wieloletnie i szerokie doświadczenie w zasilaniu systemów informacji przestrzennej w dane. W krótkim czasie jesteśmy w stanie zasilić system w dane, zapewniając jednocześnie ich najwyższą jakość i całkowitą zgodność z wymaganiami i oczekiwaniami użytkowników. Posiadamy ekspercką wiedzę na temat efektywnych sposobów przetwarzania dużych ilości informacji.

DOŚWIADCZENIE

 • PrognoGAZ dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 • Sieć przewodów gazowych dla GASAG Berlin
 • Tworzenie i udostępnianie w intranecie zasobów mapowych dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa – Zakład Gazowniczy Wrocław
  Wektoryzacja sieci gazowniczej dla DSG ZG Wrocław
 • Mapa wektorowa sieci gazowniczej dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa – Zakład Gazowniczy Zgorzelec
 • System BTinfo dla Dolnośląskiej Spółki Gazownictwa
 • Cyfrowy zasób mapowy dostępny w sieci w Dolnośląskiej Spółce Gazownictwa – Zakład Gazowniczy Zgorzelec
  Obsługa zasobów mapowych w POSD OZG Bydgoszcz
 • System informatyczny klasy GIS wspomagający zarządzanie infrastrukturą w Vattenfall Europe Berlin (Bewag)
 • Integracja danych w środowisku BI dla Vattenfall (TAURON)
 • Dehermetyzacja Esri dla Vattenfall (TAURON)
 • System informatyczny klasy GIS wspomagający zarządzanie infrastrukturą w Vattenfall Europe Berlin (Bewag)
 • System informacji o sieci ciepłowniczej dla MPEC Włocławek
 • Przygotowanie podkładów mapowych do systemu GIS dla Energetyki Cieplnej Opolszczyzny
 • System Informacji o Sieciach Wod-Kan dla Tarnowskich Wodociągów
 • System Informacji o Sieciach dla PGK Partner Lędziny
 • Ewidencja sieci w gminie Lubin
  Obsługa zasobów mapowych w MWIK Bydgoszcz
 • Ewidencja sieci wod-kan dla GZWiK Pawłowice
 • System udostępniania danych mapowych o sieciach wod-kan w WiK Kielce
 • System informacji o sieciach wod-kan w WiK Opole