Karlsruhe rośnie w 3D

Firma SHH realizuje kolejny etap budowy modelu 3D dla miasta Karlsruhe. Na przełomie 2020 i 2021 roku wykonana została rekonstrukcja kilkunastu tysięcy budynków dla zachodnich i południowo-zachodnich dzielnic miasta.

Miasto Karlsruhe, mieszczące się w południowo-zachodnich Niemczech, od wielu lat posiada modele 3D większości budynków znajdujących się w jego granicach. Jednak dane te nie były na bieżąco aktualizowane. Dlatego aglomeracja postanowiła zbudować nowe modele w oparciu o najnowsze materiały wejściowe, czyli aktualne obrysy budynków i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT).

Karlsruhe sukcesywnie aktualizuje modele 3D budynków zlecając opracowywanie kolejnych części miasta. Na przełomie 2020 i 2021 r. firma SHH wykonała rekonstrukcję kilkunastu tysięcy budynków dla zachodnich i południowo-zachodnich dzielnic miasta. Duży port rzeczny na Renie, dzielnice przemysłowe oraz przedmieścia mieszkaniowe z terenami rekreacyjnymi otrzymały nowe modele budynków 3D. Z danych źródłowych, tj. obrysów budynków, Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, zostały zbudowane trójwymiarowe modele budynków przy pomocy aplikacji BuildingReconstruction. Modele w standardzie LoD2 zostały zapisane w formacie CityGML. Wymagania jakościowe zostały postawione bardzo wysoko. Utworzone modele poddawano szczegółowej kontroli, m.in. poprawności geometrycznej specjalistycznym walidatorem.

Jest to kolejna część miasta, która została opracowana przez SHH. Wcześniej powstały modele budynków dla centrum miasta, śródmieścia oraz jego wschodnich dzielnic. Wcześniej projekt był podzielony geograficznie na dwie części – pierwsza obejmowała centrum miasta, a druga jego wschodnie dzielnice.

Korzyści dla miasta

  • Nowy model zabudowy w oparciu o najnowsze materiały ewidencyjne oraz fotogrametryczne
  • Materiał w standardzie OGC cityGML 2.0
  • Raporty z porównania dokładności modelu 3D z wejściowym materiałem wysokościowym
  • Duża dokładność opracowania
  • Możliwość aktualizacji modelu 3D