Why Should Choose Us

Why choose Crew

Fast Worldwide delivery

From Europe to Asutralia, by air or sea? We offer fast, reliable and accurate worldwide delivery directly to your doors, factory and warehouses.

End-to-end solution available

From 2015 Trucking offers new service - we are now offering end-to-end solutions using multiple transportation means and covering all supply chain from the origin to the destination.

Safety & Compliance

Safety of your cargo is one of our top priorities. Every package is handled with most care by our trained and high skilled personnel. You can be sure that your cargo will travel and arrive safely.

From Our Blog

Latest News

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy przystępuje do OGC

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia w Polsce stała się członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium), czuwającej nad opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych. Duża dynamika rozwoju typów i formatów danych przestrzennych, jak i sygnały z branży o potrzebie wsparcia projektów w Polsce, skłoniła UP do aktywnego podjęcia udziału w pracach OGC.

Jak informuje dr Paweł Bogusławski, koordynator ds. współpracy UPWr z OGC, na co dzień związany z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki, członkostwo to nie tylko dostęp do informacji technicznych, możliwość udziału w pracach grup zadaniowych, ale także szansa na udział w projektach testowych (OGC testbeds), w których standardy poddawane są praktycznej weryfikacji na rzeczywistych danych w realnych warunkach projektowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to trzecia polska instytucja, która nawiązała współpracę z OGC na zasadach członkowskich – wcześniej członkami konsorcjum zostały Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Miasta Warszawa.

– Wymiana doświadczeń w ramach OGC z wiodącymi uczelniami w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych otwiera przed nami szerokie pola badawcze w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz możliwości aplikowania o granty i projekty w konkursach krajowych i zagranicznych – tłumaczy dr Bogusławski i dodaje, że przystąpienie do OGC to także możliwość korzystania z najnowszych informacji, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu dydaktyki, projektów badawczych i w ramach prac dyplomowych i doktorskich. WIĘCEJ…

ŹRÓDŁO | upwr.edu.pl

SHH, jako wiodący dostawca rozwiązań 3D City oraz GIS, liczy na owocną współpracę w zakresie standaryzacji OGC. Wyzwania, związane z opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych, stoją przed wieloma podmiotami, włączając urzędy, ośrodki akademickie oraz partnerów technologicznych. Cieszymy się, że Państwa uczelnia jako pierwsza zdecydowała się na ten ważny krok w przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Nadine Alameh, Prezes Open Geospatial Consortium (OGC).

Prezes OGC poświęca tekst m.in. takim zagadnieniom jak:

 • standardy jako fundament działań i procesów,
 • ekosystem danych,
 • GEO w łańcuchu wartości,
 • platforma danych gheterogenicznych,
 • kontekstualność przestrzenna danych,
 • nowe źródła danych,
 • modularne i nowoczesne API OGC,
 • geodane FAIR – findable, accessible, interoperable, reusable.

#ogc #upwr #smart3dcity #shh

Karlsruhe rośnie w 3D

Firma SHH realizuje kolejny etap budowy modelu 3D dla miasta Karlsruhe. Na przełomie 2020 i 2021 roku wykonana została rekonstrukcja kilkunastu tysięcy budynków dla zachodnich i południowo-zachodnich dzielnic miasta.

Miasto Karlsruhe, mieszczące się w południowo-zachodnich Niemczech, od wielu lat posiada modele 3D większości budynków znajdujących się w jego granicach. Jednak dane te nie były na bieżąco aktualizowane. Dlatego aglomeracja postanowiła zbudować nowe modele w oparciu o najnowsze materiały wejściowe, czyli aktualne obrysy budynków i Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT).

Karlsruhe sukcesywnie aktualizuje modele 3D budynków zlecając opracowywanie kolejnych części miasta. Na przełomie 2020 i 2021 r. firma SHH wykonała rekonstrukcję kilkunastu tysięcy budynków dla zachodnich i południowo-zachodnich dzielnic miasta. Duży port rzeczny na Renie, dzielnice przemysłowe oraz przedmieścia mieszkaniowe z terenami rekreacyjnymi otrzymały nowe modele budynków 3D. Z danych źródłowych, tj. obrysów budynków, Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu, zostały zbudowane trójwymiarowe modele budynków przy pomocy aplikacji BuildingReconstruction. Modele w standardzie LoD2 zostały zapisane w formacie CityGML. Wymagania jakościowe zostały postawione bardzo wysoko. Utworzone modele poddawano szczegółowej kontroli, m.in. poprawności geometrycznej specjalistycznym walidatorem.

Jest to kolejna część miasta, która została opracowana przez SHH. Wcześniej powstały modele budynków dla centrum miasta, śródmieścia oraz jego wschodnich dzielnic. Wcześniej projekt był podzielony geograficznie na dwie części – pierwsza obejmowała centrum miasta, a druga jego wschodnie dzielnice.

Korzyści dla miasta

 • Nowy model zabudowy w oparciu o najnowsze materiały ewidencyjne oraz fotogrametryczne
 • Materiał w standardzie OGC cityGML 2.0
 • Raporty z porównania dokładności modelu 3D z wejściowym materiałem wysokościowym
 • Duża dokładność opracowania
 • Możliwość aktualizacji modelu 3D

Mozart zagra w 3D

Dr inż. Paweł Bogusławski, naukowiec współpracujący z firmą SHH, został laureatem IX edycji programu Mozart. W ramach projektu powstanie bazodanowe narzędzie informatyczne do analizy 3D obszarów miejskich w kontekście podziemnej budowy geologicznej.


Wrocławskie Centrum Akademickie (WCA) ogłosiło laureatów IX edycji programu Mozart, który wspiera tworzenie partnerstw między przedsiębiorcami a naukowcami. Projekty realizowane w ramach partnerstw mają na celu nawiązanie długofalowej współpracy biznesu z nauką, która przekłada się na wymianę wiedzy i nabycie nowych umiejętności. Efektem takiej współpracy są produkty i usługi wpływające na poprawę jakości życia wrocławian.

W bieżącej edycji programu Mozart dwoje naukowców z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu otrzymało dofinansowanie realizacji projektów w partnerstwie z wrocławskimi firmami. Jednym z nich jest dr inż. Paweł Bogusławski współpracujący z SHH sp. z o.o.