Why Should Choose Us

Why choose Crew

Fast Worldwide delivery

From Europe to Asutralia, by air or sea? We offer fast, reliable and accurate worldwide delivery directly to your doors, factory and warehouses.

End-to-end solution available

From 2015 Trucking offers new service - we are now offering end-to-end solutions using multiple transportation means and covering all supply chain from the origin to the destination.

Safety & Compliance

Safety of your cargo is one of our top priorities. Every package is handled with most care by our trained and high skilled personnel. You can be sure that your cargo will travel and arrive safely.

From Our Blog

Latest News

Politechnika Wrocławska członkiem Open Geospatial Consortium (OGC)

Dzięki staraniom Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechnika Wrocławska została członkiem Open Geospatial Consortium (OGC).

OGC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów, które współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług danych przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

Politechnika Wrocławska jest jedną z dwóch uczelni z Polski, które działają w ramach OGC. Na początku roku członkiem organizacji został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. [źródło kgig.pwr.edu.pl | fot. www.ogc.org]

Z Politechniki Wrocławskiej (PWr) wywodzi się trzon kadry SHH. Od wielu lat efektywnie współpracujemy i prowadzimy wspólne projekty z PWr. Dziś trudno wyobrazić sobie technologie GIS bez standardów OGC. Cieszymy się, że proces dydaktyczny i działalność naukowa uczelni zyskała dodatkową perspektywę technologiczną i badawczą.

ME ArcGIS Data Interoperability i Base Edition – zakończenie wsparcia

Firma Safe, producent FME, podjął decyzję o wycofywaniu wsparcia dla produktów
FME ArcGIS Data Interop Edition oraz FME Base Edition.

W związku ze zmianą Safe oferuje bezpłatne uaktualnienie oprogramowania.

Więcej informacji pod adresem: fme@shh.pl

Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy przystępuje do OGC

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia w Polsce stała się członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium), czuwającej nad opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych. Duża dynamika rozwoju typów i formatów danych przestrzennych, jak i sygnały z branży o potrzebie wsparcia projektów w Polsce, skłoniła UP do aktywnego podjęcia udziału w pracach OGC.

Jak informuje dr Paweł Bogusławski, koordynator ds. współpracy UPWr z OGC, na co dzień związany z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki, członkostwo to nie tylko dostęp do informacji technicznych, możliwość udziału w pracach grup zadaniowych, ale także szansa na udział w projektach testowych (OGC testbeds), w których standardy poddawane są praktycznej weryfikacji na rzeczywistych danych w realnych warunkach projektowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to trzecia polska instytucja, która nawiązała współpracę z OGC na zasadach członkowskich – wcześniej członkami konsorcjum zostały Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Miasta Warszawa.

– Wymiana doświadczeń w ramach OGC z wiodącymi uczelniami w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych otwiera przed nami szerokie pola badawcze w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz możliwości aplikowania o granty i projekty w konkursach krajowych i zagranicznych – tłumaczy dr Bogusławski i dodaje, że przystąpienie do OGC to także możliwość korzystania z najnowszych informacji, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu dydaktyki, projektów badawczych i w ramach prac dyplomowych i doktorskich. WIĘCEJ…

ŹRÓDŁO | upwr.edu.pl

SHH, jako wiodący dostawca rozwiązań 3D City oraz GIS, liczy na owocną współpracę w zakresie standaryzacji OGC. Wyzwania, związane z opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych, stoją przed wieloma podmiotami, włączając urzędy, ośrodki akademickie oraz partnerów technologicznych. Cieszymy się, że Państwa uczelnia jako pierwsza zdecydowała się na ten ważny krok w przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Nadine Alameh, Prezes Open Geospatial Consortium (OGC).

Prezes OGC poświęca tekst m.in. takim zagadnieniom jak:

  • standardy jako fundament działań i procesów,
  • ekosystem danych,
  • GEO w łańcuchu wartości,
  • platforma danych gheterogenicznych,
  • kontekstualność przestrzenna danych,
  • nowe źródła danych,
  • modularne i nowoczesne API OGC,
  • geodane FAIR – findable, accessible, interoperable, reusable.

#ogc #upwr #smart3dcity #shh