Why Should Choose Us

Why choose Crew

Fast Worldwide delivery

From Europe to Asutralia, by air or sea? We offer fast, reliable and accurate worldwide delivery directly to your doors, factory and warehouses.

End-to-end solution available

From 2015 Trucking offers new service - we are now offering end-to-end solutions using multiple transportation means and covering all supply chain from the origin to the destination.

Safety & Compliance

Safety of your cargo is one of our top priorities. Every package is handled with most care by our trained and high skilled personnel. You can be sure that your cargo will travel and arrive safely.

From Our Blog

Latest News

Rusza aktualizacja modelu 3D Wrocławia

Firma SHH podpisała z Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu umowę na aktualizację trójwymiarowego modelu zabudowy stolicy Dolnego Śląska.

Do zadań SHH należy opracowanie modelu 3D zabudowy w standardzie CityGML 2.0 na poziomie szczegółowości LoD2, czyli z uwzględnieniem kształtu dachów. Do realizacji celu wykonawca otrzyma od zamawiającego komplet danych źródłowych dla miasta Wrocławia – obrysy 11 468 budynków, powstałych od czasu ostatniej aktualizacji wiele lat temu, numeryczne modele terenu i pokrycia terenu, chmury punktów o gęstości 12-25 pkt/m2. oraz ortofotomapy z pikselem od 5 do 25 cm.

Wraz z aktualizacją modelu 3D firma SHH dostarczy specjalistyczne oprogramowanie do generowania i edycji modelu zabudowy w stu procentach oparte na otwartym standardzie OGC cityGML. Oprogramowanie służyć będzie miastu do aktualizacji modelu na podstawie nowych zbiorów danych ewidencyjnych i wysokościowych. Kluczowym elementem opracowania będą mapy rozbieżności, stanowiące element kontroli dokładnościowej wygenerowanych modeli budynków miasta Wrocławia. W ramach realizacji przeprowadzone zostanie szkolenie z zakresu aktualizacji modelu 3D dla pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego UM Wrocławia (nowa nazwa Biura Rozwoju Wrocławia od 2022 roku).

Projekt jest efektem rosnącego zainteresowania miast aktualizacją modeli 3D stworzonych wiele lat temu, które obecnie muszą podlegać procesowi aktualizacji danych. Schemat cityGML, jako de facto standard światowy, obecny jest w coraz większej ilości miejskich projektów GIS 3D, co polepsza ich standaryzację, własności integracyjne i interoperacyjne.

Więcej na smart3dcity.pl

Politechnika Wrocławska członkiem Open Geospatial Consortium (OGC)

Dzięki staraniom Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechnika Wrocławska została członkiem Open Geospatial Consortium (OGC).

OGC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów, które współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług danych przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

Politechnika Wrocławska jest jedną z dwóch uczelni z Polski, które działają w ramach OGC. Na początku roku członkiem organizacji został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. [źródło kgig.pwr.edu.pl | fot. www.ogc.org]

Z Politechniki Wrocławskiej (PWr) wywodzi się trzon kadry SHH. Od wielu lat efektywnie współpracujemy i prowadzimy wspólne projekty z PWr. Dziś trudno wyobrazić sobie technologie GIS bez standardów OGC. Cieszymy się, że proces dydaktyczny i działalność naukowa uczelni zyskała dodatkową perspektywę technologiczną i badawczą.

ME ArcGIS Data Interoperability i Base Edition – zakończenie wsparcia

Firma Safe, producent FME, podjął decyzję o wycofywaniu wsparcia dla produktów
FME ArcGIS Data Interop Edition oraz FME Base Edition.

W związku ze zmianą Safe oferuje bezpłatne uaktualnienie oprogramowania.

Więcej informacji pod adresem: fme@shh.pl