Why Should Choose Us

Why choose Crew

Fast Worldwide delivery

From Europe to Asutralia, by air or sea? We offer fast, reliable and accurate worldwide delivery directly to your doors, factory and warehouses.

End-to-end solution available

From 2015 Trucking offers new service - we are now offering end-to-end solutions using multiple transportation means and covering all supply chain from the origin to the destination.

Safety & Compliance

Safety of your cargo is one of our top priorities. Every package is handled with most care by our trained and high skilled personnel. You can be sure that your cargo will travel and arrive safely.

From Our Blog

Latest News

FME World Tour 2020 – prezentacja SHH

Podczas drugiego dnia konferencji FME World Tour 2020 zostanie wygłoszona prezentacja firmy SHH

Cykl życia miejskich modeli 3D wspierany przez technologie FME

24. września (godz. 12:40 – 13:05) | Tomasz Targowski, SHH

Prezentacja skupia się na przedstawieniu doświadczeń z wykorzystania oprogramowania FME w przygotowaniu modeli miejskich 3D, ich integracji i aktualizacji. Prezentacja zbiera kilka lat doświadczeń przy wdrożeniach naszych i naszych partnerów.

Więcej na stronie fme.shh.pl

smart3Dcity z prezentacją danych czujników IoT

Platforma smart3Dcity została wzbogacona o funkcjonalność wyświetlania danych IoT. Stworzony plugin odczytuje dynamicznie wskazania z czujników SYNGEOS dotyczące m.in. jakości powietrza . Duża elastyczność narzędzia pozwala na definicję dowolnych źródeł danych IoT, które we wrześniu zaczną się pojawiać w ogólnodostępnym portalu Poznań 3D.

Więcej na smart3Dcity.pl

Geoportal informacji o sieciach w MZK Polanica-Zdrój

W ramach projektu stworzenia inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Polanicy-Zdroju firma SHH wdrożyła rozwiązanie „System GIS – informacja o sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych”

W ramach wdrożenia zrealizowana została dokumentacja fizycznej struktury bazy danych. Wykonano także procesy ETL w środowisku FME, opracowano metadane, a także dokumentację powykonawczą w zakresie realizowanych zadań.

Ewidencja branżowa oraz paszportyzacja sieci wod-kan stanowić będzie bazę do modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków.

KORZYŚCI

• Wsparcie procesów eksploatacji, utrzymania i planowania sieci.
• Gromadzenie aktualnych, kompletnych i spójnych informacji o sieciach wod-kan.
• Dynamiczne udostępnianie danych użytkownikom poprzez przeglądarkę web lub urządzenia mobilne.
• Analiza sieci i raportowanie na bieżąco jej stanu.
• Dostęp do informacji zewnętrznej o nieruchomościach, MPZP itp.
• Wydruki map w dowolnej skali do pracy w terenie lub dokumentowania sieci.
• Import danych z opracowań geodezyjnych.
• Możliwość zadawania pytań oraz przeprowadzania analiz przestrzennych.
• Szybkie generowanie stanu infrastruktury na zadany dzień
• Tworzenie raportów do GUS.