Lublin 3D/4D

Lublin jako kolejne miasto w Polsce ma swój model 3D. Opublikowany na specjalnym portalu, daje nowe możliwości urbanistom, architektom i geodetom w analizach i opracowaniach tematycznych. Portal pomoże w kontaktach z inwestorami, ale też w działaniach partycypacyjnych i edukacyjnych.

Realizacja projektu trwała sześć miesięcy (wrzesień 2019 – luty 2020) i obejmowała zintegrowanie istniejącego geoportalu (2D) z danymi trójwymiarowymi (3D). Głównym zadaniem było wykonanie modelu miejskiej zabudowy 3D w standardzie CityGML 2.0 w szczegółowości LoD 2, wdrożenie specjalistycznego systemu klasy GIS do aktualizacji, zarządzania, kontroli i publikacji modelu. Projekt obejmował również przeprowadzenie szkoleń dla różnych grup użytkowników.


Model zbudowany został na podstawie danych pochodzących z Centrum Analiz Przestrzennych Administracji Państwowej (CAPAP) oraz geodezyjnej ewidencji gruntów i budynków. Pozwoliło to na uzyskanie georeferencji obiektów, tj. usytuowania ich w przestrzeni cyfrowej zgodnie z danymi geodezyjnymi. Model Lublina został opracowany ze szczegółowością pozwalającą rozróżnić blokowe modele brył odzwierciedlające ogólny kształt budynków oraz geometrię i kształt dachów.


Prace nad wdrożeniem do Urzędu Miasta Lublin technologii 3D prowadzone były już od 2012 roku, od pozyskania danych, chmury punktów LiDAR z Głównego Urzędy Geodezji i Kartografii.
Wydział Planowania Urzędu Miasta Lublin posiadał już wcześniej modele 3D dużych fragmentów miasta, zbudowane przez miejskich urzędników. Analizując obecne i przyszłe potrzeby i problemy miasta oraz europejskie i światowe rozwiązania, zdecydowano o budowie modelu z wykorzystaniem danych geodezyjnych. Powodem stworzenia modelu 3D była chęć wsparcia jednostek miejskich w realizacji powierzonych im zadań.

Model 3D dostępny jest pod adresem lublin3d.lublin.eu

Więcej na smart3Dcity.pl