Lublin 3D

Firma SHH realizuje dla miasta Lublin projekt budowy modelu 3D/4D wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji.

Rozbudowa istniejącego Systemu Informacji Przestrzennej obejmie: stworzenie modelu miasta Lublin wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji, a także dostawę i wdrożenie oprogramowania, implementację danych, przeprowadzenie szkoleń, przekazanie dokumentacji użytkowej i technicznej.

Główne elementy projektu:

 • narzędzia generowania i aktualizacji modeli w standardzie CityGML,
 • środowisko tworzenia i realizacji procedur automatycznego przetwarzania oraz kontroli zgodności i poprawności danych GIS 2D/3D,
 • specjalistyczne narzędzia generowania zabudowy z danych fotogrametrycznych,
 • baza danych oparta na standardzie 3DcityDB,
 • środowisko CMS do tworzenia i zarządzania projektami, użytkownikami oraz konfiguracjami dostępnych narzędzi oraz modelami 3D do publikacji,
 • publikator modeli 3D w środowisku webowym (przeglądarka webowa bez instalacji dodatkowych wtyczek, z obsługą standardów WebGL oraz HTML 5),
 • dedykowany serwer WFS-3D pozwalający na dostęp poprzez użycie interfejsu usługi OGC Web Feature Service (WFS) do informacji o miejskich obiektach 3D w formacie CityGML przechowywanych w bazie danych,
 • moduł hurtowni danych do udostępniania danych w standardach openDATA,
 • moduł prezentacji wariantowych inwestycji projektowanych na tle zabudowy istniejącej – pozwalający załadować modele 3D do scenariusza i interaktywnie umieścić je w modelu 3D,
 • moduł prezentacji danych skanowania laserowego (w tym LiDAR),
 • możliwość prezentacji danych w postaci siatek MESH 3D,
 • narzędzia walidacji i kontroli zapewniające: walidację obiektów, kontrolę topologii obiektów, zgodność ze standardem CityGML,
 • interfejs programistyczny umożliwiający rozwój systemu (API).

Więcej na smart3Dcity.pl