Politechnika Wrocławska członkiem Open Geospatial Consortium (OGC)

Dzięki staraniom Katedry Geodezji i Geoinformatyki Politechnika Wrocławska została członkiem Open Geospatial Consortium (OGC).

OGC jest międzynarodową organizacją typu non-profit, zrzeszającą ponad 450 firm, agencji rządowych i uniwersytetów, które współpracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług danych przestrzennych, systemów informacji geograficznej (GIS), do celów przetwarzania danych i ich udostępniania.

Politechnika Wrocławska jest jedną z dwóch uczelni z Polski, które działają w ramach OGC. Na początku roku członkiem organizacji został Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. [źródło kgig.pwr.edu.pl | fot. www.ogc.org]

Z Politechniki Wrocławskiej (PWr) wywodzi się trzon kadry SHH. Od wielu lat efektywnie współpracujemy i prowadzimy wspólne projekty z PWr. Dziś trudno wyobrazić sobie technologie GIS bez standardów OGC. Cieszymy się, że proces dydaktyczny i działalność naukowa uczelni zyskała dodatkową perspektywę technologiczną i badawczą.