Poznań 3D

Firma SHH zrealizowała dla Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ innowacyjny w skali Polski projekt budowy modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Trójwymiarowy model miejski ma szansę stać się wzorcowym modelem dla innych miast.

Wdrożenie trwało dziewięć miesięcy (październik 2017 – czerwiec 2018) i obejmowało wykonanie modelu miejskiej zabudowy 3D w standardzie cityGML 2.0 w szczegółowości LoD2, wdrożenie specjalistycznego systemu klasy GIS do aktualizacji, zarządzania oraz kontroli i publikacji modelu wraz z przeprowadzeniem szkoleń dla różnych grup użytkowników.

Model Poznania jest już dostępny na stronie sip.geopoz.pl

Więcej na smart3Dcity.pl