Geoportal informacji o sieciach w MZK Polanica-Zdrój

W ramach projektu stworzenia inteligentnego systemu zarządzania gospodarką wodno-ściekową w Polanicy-Zdroju firma SHH wdrożyła rozwiązanie „System GIS – informacja o sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych”

W ramach wdrożenia zrealizowana została dokumentacja fizycznej struktury bazy danych. Wykonano także procesy ETL w środowisku FME, opracowano metadane, a także dokumentację powykonawczą w zakresie realizowanych zadań.

Ewidencja branżowa oraz paszportyzacja sieci wod-kan stanowić będzie bazę do modelowania hydrodynamicznego systemów dystrybucji wody oraz odprowadzania ścieków.

KORZYŚCI

• Wsparcie procesów eksploatacji, utrzymania i planowania sieci.
• Gromadzenie aktualnych, kompletnych i spójnych informacji o sieciach wod-kan.
• Dynamiczne udostępnianie danych użytkownikom poprzez przeglądarkę web lub urządzenia mobilne.
• Analiza sieci i raportowanie na bieżąco jej stanu.
• Dostęp do informacji zewnętrznej o nieruchomościach, MPZP itp.
• Wydruki map w dowolnej skali do pracy w terenie lub dokumentowania sieci.
• Import danych z opracowań geodezyjnych.
• Możliwość zadawania pytań oraz przeprowadzania analiz przestrzennych.
• Szybkie generowanie stanu infrastruktury na zadany dzień
• Tworzenie raportów do GUS.