Smart City Award – Lublin 3D/4D

Lublin otrzymał prestiżową nagrodę Smart City Award za wdrożenie kompleksowego modelu przestrzennego miasta. Wykonawcą projektu jest firma SHH.

Nagroda była przyznana podczas XI Smart City Forum w kategorii od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców.

Trójwymiarowy model, który powstał na potrzeby Lublina, jest kolejnym etapem budowania inteligentnego miasta i może być wykorzystany zarówno w działaniach partycypacyjnych, jak i rozwojowych. Od lat pracujemy nad tym, by Lublin był miastem inteligentnym, przez to bardziej atrakcyjnym dla mieszkańców i inwestorów. Nagroda jest dla nas potwierdzeniem, że to krok w dobrym kierunku – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Konkurs Smart City popularyzuje osobowości i przedsięwzięcia, które w znaczący sposób przyczyniły się do promocji rozwiązań służących budowie inteligentnych miast w Polsce. Wyróżnienia skierowane są zarówno do przedstawicieli sektora biznesowego, jak i administracji lokalnej, którzy poprzez realizowane projekty, z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań i strategii zarządzania, przyczyniają się do wzrostu konkurencyjności polskich miast, gospodarki i biznesu.

Źródło: lublin.eu

Model dostępny jest pod adresem www.lublin3d.lublin.eu

Więcej na smart3Dcity.pl

|Fot. Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin i Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. rozwoju z nagrodą Smart City Award za model 3d Lublina | Prawa autorskie lublin.eu