smart3Dcity nagrodzone przez Ministra Inwestycji i Rozwoju

Jerzy Kwieciński, Minister Inwestycji i Rozwoju, wręczył nagrodę w kategorii innowacyjne rozwiązanie za budowę miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity Piotrowi Janasowi, prezesowi zarządu SHH. Model 3D Poznania został także wyróżniony w konkursie „Internetowa Mapa Roku”.

Minister uzasadnił werdykt podkreślając, że geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Model 3D, stworzony w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity, pozwala na tworzenie wieloaspektowych analiz i opartych na nich opracowaniach tematycznych, które efektywnie usprawniają realizację zadań m.in. przez jednostki miejskie, pracownie architektoniczne oraz inwestorów.

Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju, zwrócił uwagę, że to pierwszy konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. W jego opinii nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji, które powinny zmotywować laureatów do dalszej intensywnej pracy.

Więcej na smart3Dcity.pl