Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy przystępuje do OGC

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jako pierwsza uczelnia w Polsce stała się członkiem globalnej organizacji OGC (Open Geospatial Consortium), czuwającej nad opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych. Duża dynamika rozwoju typów i formatów danych przestrzennych, jak i sygnały z branży o potrzebie wsparcia projektów w Polsce, skłoniła UP do aktywnego podjęcia udziału w pracach OGC.

Jak informuje dr Paweł Bogusławski, koordynator ds. współpracy UPWr z OGC, na co dzień związany z Instytutem Geodezji i Geoinformatyki, członkostwo to nie tylko dostęp do informacji technicznych, możliwość udziału w pracach grup zadaniowych, ale także szansa na udział w projektach testowych (OGC testbeds), w których standardy poddawane są praktycznej weryfikacji na rzeczywistych danych w realnych warunkach projektowych. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to trzecia polska instytucja, która nawiązała współpracę z OGC na zasadach członkowskich – wcześniej członkami konsorcjum zostały Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy oraz Urząd Miasta Warszawa.

– Wymiana doświadczeń w ramach OGC z wiodącymi uczelniami w zakresie standaryzacji danych i usług geoprzestrzennych otwiera przed nami szerokie pola badawcze w ramach współpracy międzyuczelnianej oraz możliwości aplikowania o granty i projekty w konkursach krajowych i zagranicznych – tłumaczy dr Bogusławski i dodaje, że przystąpienie do OGC to także możliwość korzystania z najnowszych informacji, które mogą zostać wykorzystane w prowadzeniu dydaktyki, projektów badawczych i w ramach prac dyplomowych i doktorskich. WIĘCEJ…

ŹRÓDŁO | upwr.edu.pl

SHH, jako wiodący dostawca rozwiązań 3D City oraz GIS, liczy na owocną współpracę w zakresie standaryzacji OGC. Wyzwania, związane z opracowaniem i popularyzacją standardów danych przestrzennych, stoją przed wieloma podmiotami, włączając urzędy, ośrodki akademickie oraz partnerów technologicznych. Cieszymy się, że Państwa uczelnia jako pierwsza zdecydowała się na ten ważny krok w przyszłość.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa dr Nadine Alameh, Prezes Open Geospatial Consortium (OGC).

Prezes OGC poświęca tekst m.in. takim zagadnieniom jak:

  • standardy jako fundament działań i procesów,
  • ekosystem danych,
  • GEO w łańcuchu wartości,
  • platforma danych gheterogenicznych,
  • kontekstualność przestrzenna danych,
  • nowe źródła danych,
  • modularne i nowoczesne API OGC,
  • geodane FAIR – findable, accessible, interoperable, reusable.

#ogc #upwr #smart3dcity #shh